Ponuka služieb

Našim klientom ponúkame profesionálne služby v oblasti korektúry slovenského textu po stránke pravopisnej, gramatickej, ako aj štylistickej.

Zameranie:

Do portfólia našich spokojných klientov patria: