Vitajte na stránkach BEZCHYBY.sk

Naším cieľom je poskytovať profesionálnu úpravu slovenských textov po stránke pravopisnej, gramatickej, ako aj štylistickej.

Zabezpečiť, aby boli odborné či bežné texty bez čechizmov, subštandardných či slangových slov, kontrolovať väzby slov, predložky, čiarky, skloňovanie, písanie vlastných podstatných mien, názvov ulíc, miest, udalostí, inštitúcií, správny slovosled a podobne.
Jednoducho postarať sa o to, aby boli vaše texty BEZ CHYBY!

Dôraz kladieme predovšetkým na kvalitu poskytovaných služieb a dodržanie dohodnutých termínov.

Tím našich korektorov má bohaté skúsenosti v oblasti profesionálnej korektúry textu. Počas dlhoročnej praxe získali mnoho cenných skúseností. Práve tieto sú zárukou najvyššej kvality poskytovaných služieb.

To, ako sa vyjadrujete a prezentujete pred verejnosťou, je vaša vizitka a kvalitné jazykové spracovanie textov je dôkazom vašej profesionality.